TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP VIỆT ĐỨC - SÔNG CÔNG - THÁI NGUYÊN

KHOA SƯ PHẠM KỸ THUẬT - ĐT: 02803.509.852

ĐÀO TẠO THỰC HÀNH CÔNG NGHỆ CAO

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên ThS. Nguyễn Đức Sinh
Giới tính Nam
Website https://khoasuphamvd.violet.vn
Chức vụ Giảng viên Sư phạm
Đơn vị Trường Cao đẳng Công nghiệp Việt Đức
Quận/huyện Thị xã Sông Công
Tỉnh/thành Thái Nguyên
Xác thực bởi Phạm Giang Nam, Nguyễn Xuân Thuỷ
Đã đưa lên 152 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 3 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 2 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 181 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này

CNC3020 Cutting Aluminium

Vom Bohren, Fräsen, Eisen giessen