TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP VIỆT ĐỨC - SÔNG CÔNG - THÁI NGUYÊN

KHOA SƯ PHẠM KỸ THUẬT - ĐT: 02803.509.852

ĐÀO TẠO THỰC HÀNH CÔNG NGHỆ CAO

Chào mừng quý vị đến với Khoa Sư phạm kỹ thuật.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.
Gốc > Thông tin chung > Khoa SP kỹ thuật >

Khoa Sư phạm Dạy nghề

Trưởng khoa: Thạc sỹ Mai Quang Dương
ĐT: 0912.285.578
Điện thoại văn phòng: 02803.509.852
I. CHỨC NĂNG.
    Đề xuất các giải pháp tuyển sinh, nâng cao chất lượng đào tạo nghiệp vụ sư phạm dạy nghề; Đầu tư cơ sở vật chất của Khoa, cải tiến chương trình, kế hoạch đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ giảng viên, giáo viên.
    Tổ chức quá trình đào tạo nghiệp vụ sư phạm dạy nghề, nghiên cứu khoa học, ứng dụng, chuyển giao công nghệ dạy học; quản lý, giáo dục học viên; khai thác có hiệu quả cơ sở vật chất thuộc khoa.
II. NHIỆM VỤ 
    1. Quản lý và tổ chức đào tạo nghiệp vụ sư phạm dạy nghề; Bồi dưỡng kỹ năng dạy học, kỹ năng nghề, kỹ năng mềm, khởi sự doanh nghiệp...; Tổ chức thực hiện quá trình đào tạo và các hoạt động giáo dục khác trong chương trình, kế hoạch giảng dạy chung của nhà trường; tổ chức hội thảo, tư vấn về phương pháp dạy học, các chuyên đề về  nghiệp vụ sư phạm dạy nghề.
    2. Quản lý cán bộ, giảng viên, và học viên thuộc Khoa.
    3. Tổ chức biên soạn, chỉnh lý chương trình, giáo trình và tài liệu dạy học;   nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ dạy học, phương pháp dạy học tiên tiến vào quá trình giảng dạy.
    4. Quản lý, khai thác hiệu quả cơ sở vật chất trang thiết bị.
    5. Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện việc bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên  môn, nghiệp vụ cho giảng viên, giáo viên.
    6. Tổ chức các hoạt động tham quan, thực nghiệm.
    7. Quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, xã hội của Cán bộ, giảng viên, giáo viên và học viên thuộc Khoa.Nhắn tin cho tác giả
Nguyễn Đức Sinh @ 17:17 29/01/2013
Số lượt xem: 1445
Số lượt thích: 0 người
 
Gửi ý kiến

CNC3020 Cutting Aluminium

Vom Bohren, Fräsen, Eisen giessen